Openstaande facturen verkopen, een goed idee?

Vrijwel iedere ondernemer heeft te maken met facturen die al langere tijd open staan. Een telefoontje of email heeft niet geholpen. De klant geeft niet meer thuis. U kunt dan op meerdere manieren proberen om toch nog uw geld te krijgen. Het verkopen van vorderingen wordt steeds vaker gezien als een goede optie. Maar is het ook in uw situatie verstandig?

Openstaande facturen verkopen

Hoe gaat het in zijn werk? U verzamelt de facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken. De opkopende partij gaat onderzoeken wat de kans is om een vordering te innen. Hierop krijgt u een voorstel om de facturen over te dragen voor een vast bedrag. Het resterende bedrag kunt u afschrijven en de btw terugvragen. Er wordt een akte opgemaakt waarin staat beschreven dat de opkoper eigendom wordt van de vordering.

Voordelen van het verkopen van openstaande vorderingen

Door het verkopen van de openstaande facturen krijgt u direct geld gestort op uw rekening. U hoeft zich geen zorgen te maken over het niet betalen van een klant. Het scheelt veel administratief werk en de btw die u al had betaald kunt u terugvorderen. Doordat u niet meer met de klant hoeft te communiceren over ‘oude’ vorderingen is de weg vrij gemaakt om een nieuwe zakelijke relatie aan te gaan.

Nadelen van het verkopen van openstaande vorderingen

Doordat de facturen nu eigendom zijn van een derde partij heeft u zelf geen invloed over de manier van communiceren met uw oude klant. Het bedrag dat u ontvangt na het verkopen van uw factuur is lager, dan wanneer de klant gewoon het hele factuurbedrag zou betalen. Het restantbedrag moet u afboeken.

Alternatief? Zelf innen met hulp

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om toch eerst zelf nog wat tijd en moeite te steken in het innen van de facturen. Met behulp van de Pre-incasso service van Kredin ontvangt de klant een laatste betalingsherinnering op briefpapier van een professionele incasso-partner. Met deze minimale inspanning heeft de klant toch vaak al het gevoel dat er meer werk wordt gemaakt van het innen van de vordering. De kans op het betalen van het volledige factuurbedrag neemt daardoor toe. Als de klant alsnog niet betaald dan gaat Kredin direct verder met de incasso-procedure. Als deze slaagt dan krijgt u alsnog al uw facturen betaald!