Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

In het arbeidsrecht wordt geregeld wat de rechten en plichten zijn van werknemers en werkgevers. Mocht de werkrelatie tussen werknemer en werkgever verstoord raken dan kijkt men naar het arbeidsrecht voor de wettelijke bepalingen. Er is pas sprake van een relatie die valt onder het arbeidsrecht indien sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen beide partijen. Het arbeidsrecht kan ook van toepassing zijn als je ambtenaar of uitzendkracht bent.

Arbeidsovereenkomst

De basis voor het arbeidsrecht staat beschreven in boek 7 van het (Nieuw) Burgerlijk Wetboek. In het Wetboek wordt bijvoorbeeld beschreven wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst. Zelf als je geen arbeidsovereenkomst hebt gesloten kan er toch sprake zijn van een overeenkomst. Namelijk wanneer sprake is van een rechtsvermoeden waarbij je 3 maanden wekelijkse arbeid of ten minste 20 uur arbeid per maand hebt verricht.

Ontbinden van de arbeidsovereenkomst

Wij zien dat er vaak discussies ontstaan over het verbreken van een arbeidsovereenkomst. Welke rechten en plichten zijn er voor werknemer en werkgever? Hoe zit het met de transitievergoeding? De werknemer wordt beschermd door een aantal afspraken. Bij een verstoorde arbeidsverhouding kan middels het arbeidsrecht worden bepaald wat de rechten en plichten zijn. Dit is een complexe aangelegenheid. Juristen van Kredin helpen u graag bij het oplossen van uw vraagstuk of probleem. Wij kennen als geen ander de persoonlijke gevolgen voor zowel werknemer als werkgever. Onze juristen werken daarom toe naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Mocht dit niet mogelijk zijn dan behoort een gang naar de rechter uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Doolhof

Wij helpen u bij uw vraagstuk en verlenen een helpende hand waardoor u het licht aan het einde van de tunnel weer gaat zien. We helpen u om een lastige periode af te sluiten en weer uit te kijken naar een nieuw begin. Neem direct contact op met Kredin voor afstemming van de beste werkwijze in uw specifieke situatie. Het arbeidsrecht is een complexe aangelegenheid waarbij u onze juridische hulp goed kunt gebruiken.