Ondernemingsrecht

Veel geschillen die kunnen plaatsvinden binnen bedrijven vallen onder het ondernemingsrecht. Dit is namelijk het rechtsgebied dan van toepassing is op bedrijven met winstoogmerk. Bijvoorbeeld aansprakelijkheid en schadeclaims maar ook regels met betrekking tot fusies of overnames.

Het ondernemingsrecht is weer onderverdeeld in het rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Alleen wanneer sprake is van een BV of NV (Besloten Vennootschap of Naamloze Vennootschap) is het vennootschapsrecht van toepassing.

Kredin kan u adviseren en bijstaan wanneer het ondernemingsrecht van toepassing is. Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen met contracten, personeel en algemene voorwaarden. Niet alleen in geval van een geschil maar juist ook vooraf. Een goed doordachte opzet van uw bedrijfsstructuur kan namelijk veel problemen voorkomen.

Heeft u een geschil? Met afnemers, verhuurder of personeel? Neem dan direct contact op met de specialisten van Kredin. Aan de hand van een gratis intakegesprek beoordelen wij uw situatie. Mocht u daarna van onze juristen gebruik willen maken dan ontvangt u vooraf een transparante kostenopgave. Zo komt u nooit voor verassingen te staan.

Het ondernemingsrecht in al haar facetten zijn voor onze juristen dagelijkse kost. We zijn als geen ander in staat om uw bedrijf bij te staan.

Privacy verklaring

Ieder bedrijf is volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht om vast te leggen wat er met klantinformatie gebeurd. Hoe wordt het vastgelegd en met welk doel? Al deze informatie dient te worden vastgelegd in een Privacy verklaring. Kredin kan u helpen bij het opstellen van een dergelijke verklaring. Geeft u uw gegevens door aan een derde partij? Dan moet u een verwerkingsovereenkomst met deze partij afsluiten. Ook hierin kan Kredin u assisteren.